חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש

כללי

1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר או נקבה או יחיד או רבים מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד.
2. כל המבצע רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים הניתנים באתר זה , מצהיר בזאת כי הנו מודע לתקנון האתר וכללי ההשתתפות בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל אדם או גוף מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר על פי תקנון זה.
3. אתר זה, הנו בבעלות: ע.ת. עולם החי מרחוב משה סנה 1 רמת השרון (להלן: “עולם החי”).
עולם החי שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, אולם, תוקפו של שינוי כאמור לא יחול רטרו אקטיבי.
4. היות ומפעילי האתר הנם הבעלים של חנות עולם החי רמת השרון (להלן: “החנות”), מובהר בזאת כי רק המבצעים ו/או המחירים המפורסמים באתר זה יחולו על רכישות המבוצעות באתר וזאת ללא כל קשר למבצעים ו/או המחירים אשר מפורסמים ויפורסמו מעת לעת בחנות.
זכאים לבצע עסקאות באתר

5. רשאי לבצע פעולות או רכישות באתר זה כל תושב ישראלי אשר הנו הבעלים החוקיים של כרטיס אשראי בר תוקף של כל אחת מחברות האשראי המיוצגות בארץ ישראל בלבד, וברשותו תיבת דוא”ל.
6. עולם החי תהא רשאית למנוע מאדם לבצע פעולות ו/או שימוש ו/או רכישות באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. קודי קופון:

קודי הקופון תקפים לזמן מוגבל בלבד ותוקפם יפוג בתאריך הנקוב במבצע.

לא ניתן להחליף קודי קופון במזומן או באשראי.

ניתן להשתמש בקודי קופון רק פעם אחת לכל לקוח.

לא ניתן לשלב קודי קופון עם הנחות או מבצעים אחרים.

לא ניתן להחיל קודי קופון על רכישות קודמות.

קודי קופון אינם ניתנים להעברה ואינם ניתנים למכירה או חליפין.

קודי קופון בטלים אם מועתקים, מועברים או משתנים בכל דרך שהיא.

השימוש בקודי קופון כפוף לזמינות המוצר והגבלות משלוח.

הסוחר שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

כל הפרה של תנאים אלו עלולה לגרום לביטול קוד הקופון ו/או ההזמנה.

רישום באתר

8. לצורך רישום באתר, יהא עליך למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא”ל, טלפון, כתובת.
9. לצורך ביצוע רכישות באתר
9.1. רכישה באמצעות כרטיס אשראי, באמצעות רכישה מאובטחת ״ויזה כאל״.
9.2. רכישה טלפונית, יהא עליך למלא טופס התקשרות הכולל מספר טלפון זמין, ונציג עולם החי יצור קשר בהקדם האפשרי להשלמת פרטי התשלום.
10. יצוין כי ״ויזה כאל״ הנו אתר התשלום הגדול והמוכר ביותר בעולם, הנו בעל שרתים מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר הקיימת בשוק.
11. היה ותבוצע הזמנה באתר ללא מילוי כל הפרטים המנויים בסעיף 8 לתקנון זה, תהא רשאית עולם החי לבטל את ההזמנה.
12. עולם החי מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על הפרטים אותם מסרת עת נרשמת באתר, נאסר עליה לעשות כל שימוש למעט הנדרש להשלמת רכישתך.
13. יובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הנה עבירה פלילית עולם החי תהא רשאית לנקוט באמצעים משפטיים כנגד המוסר פרטים כאמור, כולל הגשת תלונה במשטרה, הגשת תביעות נזיקין אשר יגרמו לה ולמי מטעמה כתוצאה מכך.

סודיות ופרטיות

14. עולם החי מתחייבת לעשות כל שלאל ידה ולעשות שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשמור על סודיות פרטיי לקוחותיה. אבטחת האתר מפני פריצות וכדומה על ידי פתרונות האבטחה מהמתקדמים ביותר, הפרטים הנ”ל ישמרו במאגר הלקוחות של עולם החי ולא יועברו לאף גורם זר.
15. עולם החי תהא רשאית לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר לרבות דפים שנצפו, רכישות שבוצעו בעבר, מוצרים פופולאריים וכדומה, לצורכי סטטיסטיקה. עולם החי תהא רשאית להעביר דוחות סטטיסטיים לצדדים שלישיים וזאת בתנאי שלא יועברו פרטים אישיים או כל פרט מזהה אחר של הלקוח.
16. עולם החי שומרת לעצמה את הזכות לפנות לקהל לקוחותיה באתר בדוא”ל ולפרסם מבצעים או מוצרים חדשים שיתווספו למלאי המוצע באתר אלא אם צוין אחרת על ידי הלקוח.
17. מבלי לפגוע בסעיף 35 לתקנון זה, עולם החי תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה במקרים שלהלן:
17.1. היה והלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגע או שעלול לפגוע בעולם החי ו/או בצד שלישי כל שהוא לרבות לקוחות עולם החי.
17.2. היה והלקוח השתמש בשירותים המוצעים באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאשר מעשה שכזה.
17.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה.
17.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים במידה ויהיו כאלה בין הלקוח לעולם החי.
17.5. במידה והתקבל בידי עולם החי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

המוצרים המוצגים באתר

18. התמונות המוצגות באתר זה נועדו להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונה המוצגת ובין המוצר הנמכר.
19. מקרה בו מופיע קישור המפנה לאתר אחר, לא תישא עולם החי באחריות לתוכן המוצג באותם אתרים ולא תישא באחריות על כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש באותו אתר אחר.
20. עולם החי עושה כל שביכולתה כי כל המוצרים המוצגים באתר זה יהיו זמינים במלאי, אולם במידה ומוצר אותו בחרת לרכוש יהיה חסר במלאי, ובמידה ובוצעה עסקה, יזוכה כרטיס האשראי.
21. במקרה של חוסר במלאי, כאמור בסעיף 9 לתקנון זה, תהא עולם החי רשאית להציע לך מוצר חלופי הקיים במלאי, אולם רכישה זאת תבוצע רק לאחר קבלת הסכמתך לכך. במידה ויש הבדל בין המוצר המקורי אותו ביקשת לרכוש לבין המוצר החלופי אותו הסכמת לרכוש, התשלום יהא המחיר הנקוב של המוצר החלופי אותו קיבלת.

ביצוע הזמנה

22. בכל רכישה יופיעו פרטי המוצר הנרכש והתנאים לרכישתו.
23. מבלי לפגוע באמור בסעיף 16 לתקנון זה, תהא עולם החי רשאית להכריז על מבצעים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי לחבריי מועדון לקוחות עולם החי והמחיר המוצג באתר יהיה שונה בין לקוחות אשר הנם חברי המועדון כאמור לבין לקוחות שאינם חברי המועדון.
24. תנאי בסיסי לקיום רכישת מוצר הנו אישור חברת “ויזה כאל” לעסקה.
25. עם אישור הזמנתך תשלח הודעת דוא”ל לכתובת אותה מסרת בעת רישומך לאתר, הודעה זאת הנה תנאי לביצוע העסקה. ההזמנה אותה ביצעת תופיע בקישור “סל קניות” .

תשלום

26. עולם החי אינה גובה דמי משלוח בגין הזמנות אשר יבוצעו באתר זה, זאת בתנאי שסך ערך המוצרים אשר הוזמנו יעלה על מאתיים (200) שקלים חדשים. במידה וסך ערך המוצרים יהיה נמוך ממאתיים (200) שקלים חדשים תחויב ההזמנה בדמי משלוח בסך עשרים (35) שקלים חדשים הכוללים מע”מ כחוק.
27. עולם החי תהייה רשאית לשנות את סך דמי המשלוח וכמו כן תהייה רשאית לחייב את כל ההזמנות המבוצעות באתר זה בדמי משלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
28. מועד האספקה יתואם עם הרוכש ותהייה לעולם החי הזכות לדרוש כי הרוכש יהיה נוכח בעת מסירת המוצרים לצורך הצגת תעודת זהות וחתימה על שובר העסקה.
29. המחירים המוצגים באתר הנם מחירים סופיים וכוללים מע”מ כחוק.
30. הזמנה אשר אושרה מהווה ביצוע סופי של העסקה וכרטיס האשראי יחויב במלוא סכום העסקה בתוספת כל סכום נוסף כגון דמי משלוח וכדומה.
31. חיוב העסקה יתבצע על ידי עולם החי באמצעות כרטיס האשראי כפי שנמסר בעת רישומך במערכת תשלום “ויזה כאל”.
32. היה וחברת האשראי תסרב לאשר את העסקה תעמוד לרשותך האפשרות להגיע לחנות עולם החי שברחוב משה סנה 1 רמת השרון, או שתבוטל ההזמנה הנ”ל והמוצרים לא יסופקו.

אספקת הזמנה

33. אספקת המוצרים וזמן האספקה תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר זה.

34.עולם החי מתחייבת לבצע את הספקת המוצרים המוזמנים בתוך 3-4 ימי עסקים מרגע בו נקלטה הזמנתך במחשבי עולם החי בהתאם לאזורי החלוקה כמפורט להלן.

35. בחישוב זמן האספקה יילקחו בחשבון אך ורק ימי עבודה קרי, ימים א’ – ה’ לא כולל שישי שבת וערבי חג וחג.

36. מועד קבלת ההזמנה יהיה המועד בו ההזמנה תיקלט במחשבי עולם החי לכל דבר ועניין.

37. אזורי חלוקה עד 3 ימי עסקים: רמת השרון, הרצליה, כפר שמריהו, רשפון, רעננה, תל אביב, בני ציון, בצרה, חרוצים, בית חרות, תל מונד, עין שריד, קדימה צורן, פרדסיה, מושב בני דרור, צור משה, אבן יהודה, כפר יונה, מושב חניאל, מושב בורגתה, מושב בארותיים, מושב תנובות, מושב גאולים. כפר סבא, הוד השרון. נתניה, פתח תקווה. רמת גן (ללא רמת אפעל). לכל שאר חלקי הארץ המשלוח יסופק עד 4 ימי עסקים בכפוף לתקנון.

38. עולם החי שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף/לבטל אזורי חלוקה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
39. הזמנה אשר תבוצע מאזור אשר אינו מנוי ברשימת אזורי החלוקה המופיעה בתקנון זה לא תתקבל, אולם תהיה בידי הלקוח האפשרות לבחור באם לבטל את ההזמנה או לאסוף את המוצרים מחנות עולם החי רמה”ש.
40. עולם החי לא תישא באחריות כלפי כל עיכוב בזמן אספקת המוצרים אשר ייגרם שלא באשמתה כגון תקלה ברשת המחשבים, כוח עליון, שביתות, עיצומים ו/או כל גורם שלא בשליטת עולם החי וכו’, במקרים כגון אלו תהיה עולם החי רשאית לבטל את העסקה או לדחות את מועד אספקת המוצרים בתיאום עם הלקוח.

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

41. ביטול עסקה מצד הלקוח תעשה בהודעה טלפונית לטלפון שמספרו: 03-5400250, או בדרך של תשדורת פקסימליה לפקס שמספרו: 03-5505448, במקרים הבאים.
42. ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
43. במקרה של ביטול עסקה, החזרת המוצר תעשה במקום ניהול עסקיה של חברת “ע.ת. עולם החי”.
44. במקרה של רכישת מוצרי מזון, ביטול העסקה לא יתאפשר לאחר פתיחת אריזתו ושימוש ביותר מ – 10% מהכמות המסופקת באותה אריזה ספציפית.
45. במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, יחויב הרוכש בדמי משלוח בסך 20 ₪ בתוספת מע”מ כחוק.
46. השבת הכספים בעד המוצר המוחזר תיעשה בהתאם לתנאים הקבועים על ידי חברת “ויזה כאל” ולפי הנהלים המופיעים בתקנון אתר “ויזה כאל”.
47. במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום או חוסר התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי היצרן ו/או עולם החי לא תחויב בדמי משלוח והחזרת המוצר תיעשה במקום ניהול עסקיה של חברת עולם החי.
48. ביטול הזמנה על ידי עולם החי תיעשה במקרים הבאים:
48.1. הזמנה אשר תבוצע מאזור אשר אינו מנוי ברשימת אזורי החלוקה המופיעה בתקנון זה לא תתקבל, אולם תהיה בידי הלקוח האפשרות לבחור באם לבטל את ההזמנה או לאסוף את המוצרים מחנות עולם החי רמה”ש.
48.2. במקרה של תקלה טכנית אשר מנעה את קליטתה של ההזמנה במחשבי עולם החי.
48.3. במקרים של כוח עליון, מלחמה, אירוע טרור, אסון טבע או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת עולם החי ושלפי דעתה של עולם החי מונע אותו אירוע את ביצוע העסקה.
48.4. במקרה של שוני בין תיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר לבין המוצר בפועל תהא רשאית עולם החי או לחלופין הרוכש להביא לידי ביטול העסקה.
48.5. בכל מקרה בו בוצעה על ידי הלקוח פעולה שלא לפי הנהלים הקבועים בתקנון זה, תהא עולם החי רשאית להביא לכדי ביטול העסקה.

אחריות

49. המוצרים באתר הנם באחריות החברות היצרניות ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד עולם החי לעניין טיבם, תכונותיהם, אופיים של המוצרים וכיוצא בזה.
50. עולם החי לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל מוצר פגום.
51. עולם החי עושה מאמצים רבים כדי לשמור על פעילות תקינה של האתר אך אינה מתחייבת כי לא יתכנו תקלות בפעילות האתר.

סמכות שיפוטית

52. הדין החל על תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד, בכל מקרה של מחלוקת תהייה לבית המשפט של מחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים ומדיניות האתר אנא צור קשר ושלח אלינו הודעתך. יצירת קשר

עולם החי